Legea nr.544/2001

Solicitări în baza Legii nr. 544/2001


Articolul 6 din Legea nr. 544/2001:
(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)
În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice. (Articolele 32-33 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001)
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului. (Articolul 36 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001)


Lista documentelor de interes public
Cuprinde documentele produse în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slatina, cu excepția celor prevăzute de articolul 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Stiri

Ultimele stiri
      Bilanturi contabile